Relacje inwestorskie
Emmerson powstał w 1994 roku i jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich firm zajmujących się doradztwem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Spółka działa poprzez oddziały w największych polskich miastach. Działalność Spółki wymaga posiadan...
Zarząd Emmerson S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w wykonaniu postanowienia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2011 r., w dniu 24 sierpnia 2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie wyznaczenia terminów subskrypcji oraz ustalenia ceny e...
 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 Czerwca 2017 r. EMM_Lista uchwał podjętych na ZWZ Emmerson Realty SA 30.06.2017 r.pdf   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku Załączniki: Og...
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku   Zarząd Emmerson Realty S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2017 będą publikowane w następujących terminach:    - raport kwartalny za IV kwartał 2016...
Poniżej zamieszczamy przydatne odnośniki dla każdego inwestora: Głowny Rynek GPW - www.gpw.pl NewConnect - www.newconnect.pl GPW Infostrefa - www.gpwinfostrefa.pl Komisja Nadzoru Finansowego - www.knf.gov.pl Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - www.seg.org.pl...
EMMERSON REALTY S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa tel. (22) 828 92 96 fax (22) 828 92 97 email: emmerson@emmerson.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000297408 NIP 118-00-74-229 Kapitał zakładowy, w całości wpłacony: 3 014 517,90 zł ...
  Statut Emmerson S.A.               (Pobierz treść)...
...
...