INWESTYCJE I OSZCZĘDZANIE
Na początek warto ustalić czym to jest oszczędzanie. Oszczędzanie jest to gromadzenie nadwyżek finansowych po to, aby czerpać z nich korzyści w przyszłości. W ostatnich latach oszczędzanie nie było zbyt modne, jednak dzisiaj skłonność do oszczędzania wraca. Oszczędzanie może przy...
Programy  oszczędnościowo - inwestycyjne łączą najlepsze cechy funduszy inwestycyjnych i korzyści właściwe dla produktów ubezpieczeniowych. Dzięki elastycznej konstrukcji narzędzi produktowych, oszczędzać można na dwa sposoby: Dokonując wpłat systematycznych, gdzie u...
Fundusze inwestycyjne to skuteczny sposób na pomnażanie swoich oszczędności. Dzięki funduszom inwestycyjnym, ich uczestnicy mają szansę lokować kapitał w odpowiednio dobrane instrumenty finansowe (np.: akcje, waluty, obligacje). Zarządzający funduszami inwestują powierzone im ś...
Produkty strukturyzowane to narzędzia finansowe łączące cechy lokat terminowych (gwarancja kapitału), ubezpieczeń (ochrona ubezpieczeniowa), oraz produktów inwestycyjnych (inwestowanie środków). Tego rodzaju produkty są najczęściej wybierane przez osoby ceniące sobie wysok...