Raporty
Firma Emmerson Realty S.A. nie opublikowała do tej pory informacji poufnych....
EBI
2017 r.   Rezygnacja osoby zarządzającej Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012) 15-12-2017 14:33:44 | Bieżący | EBI | 13/2017 Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. otrzymał rezygnację pana Rafała Ignaszewskiego...