Aktualności
Informujemy, iż 12 października 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/Tablet-drukarka/2015 z dnia 16 października 2015 r. W odpowiedzi na niniejsze zapytanie złożono 7 ofert, które spełniły wszystkie wymogi formalne oraz wymag...
Informujemy, iż 12 października 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/Serwer/2015 z dnia 16 października 2015 r. W odpowiedzi na niniejsze zapytanie złożono 4 oferty, które spełniły wszystkie wymogi formalne oraz wymagani...
Emmerson Realty S.A. zaprasza do składania ofert na dostarczenie serwera backupowego w ramach projektu: "Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego współpracę w branży nieruchomości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjn...
Emmerson Realty S.A. zaprasza do składania ofert na dostarczenie tabletów oraz drukarek w ramach projektu: "Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego współpracę w branży nieruchomości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Oper...