Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Profil spółki

Emmerson powstał w 1994 roku i jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich firm zajmujących się doradztwem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Spółka działa poprzez oddziały w największych polskich miastach. Więcej >

Relacje inwestorskie

Emisja akcji serii D

Zarząd Emmerson S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że w wykonaniu postanowienia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2011 r., w dniu 24 sierpnia 2011 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie wyznaczenia terminów …Więcej >

Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenie

Zarząd Emmerson S.A. (‘Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza – Emmerson Limited, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego … Więcej >

Relacje inwestorskie

Ład Korporacyjny

Zarząd Emmerson S.A. (‘Spółka”, “Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza – Emmerson Limited, reprezentującego co najmniej 5% kapitału …  Więcej >

Relacje inwestorskie

Kalendarium

Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Relacje inwestorskie

Wyniki finansowe

Relacje inwestorskie

Raporty

Relacje inwestorskie

Linki

Relacje inwestorskie

Kontakt

Top