Autoryzowany doradca

WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o.
(dawniej: CEE Capital Sp. z o.o.)
Plac Powistańców Śląskich 1/201
53-329 Wrocław
email: biuro@wdmsa.pl
http://www.wdmsa.pl

WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. (dawniej: CEE Capital Sp. z o.o.)
Przedmiot działalności: Autoryzowany Doradca rynku NewConnect (lider pod względem ilości wprowadzonych spółek)
Struktura własności: Dom Maklerski WDM S.A. posiada 100% udział w kapitale zakładowym i w głosach na WZ

Top