Kontakt

EMMERSON REALTY S.A.
ul. Zgrupowania AK “Kampinos” 2
01-943 Warszawa
tel. (22) 828 92 96
fax (22) 828 92 97
email: emmerson@emmerson.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000297408
NIP 118-00-74-229

Kapitał zakładowy, w całości wpłacony: 3 014 517,90 zł

Relacje inwestorskie

Waldemar Oleksiak
Pełnomocnik Zarządu
tel. kom. 516 000 646
tel. 22 530 11 69, fax 22 530 11 70
e-mail: relacjeinwestorskie@emmerson.pl

Top