Branża

KLUCZOWE DLA SPÓŁKI SEKTORY RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

Nieruchomości mieszkaniowe (rynek pierwotny i wtórny)

Spółka zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych na terenie całej Polski. Dodatkowo w segmencie rynku wtórnego Spółka świadczy usługi wynajmu nieruchomości. Nieruchomości znajdujące się w ofercie Spółki są sprzedawane lub wynajmowane za pośrednictwem strony internetowej (wyszukiwarka ofert) lub poprzez bezpośredni kontakt z pośrednikiem. Wszystkie oferty są wszechstronnie promowane, z wykorzystaniem różnego rodzaju form reklamy, tj. tablic reklamowych, banerów na nieruchomościach, reklamy i ogłoszenia prasowe lub poprzez organizowanie ciekawych eventów i kampanii PR.


 Nieruchomości komercyjne

Emitent dysponuje ogromną bazą nieruchomości komercyjnych, które przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej i mają charakter nie mieszkalny. W ofercie Spółki znajdują się trzy działy zajmujące się nieruchomościami komercyjnymi:

 • Dział nieruchomości biurowych – dział w ramach tej kategorii oferuje pełen zakres usług związanych z obrotem nieruchomościami biurowymi, m. in. doradztwo przy wyborze odpowiedniej powierzchni biurowej, wsparcie w negocjacjach prowadzących do finalizacji transakcji lub pomoc w obsłudze prawnej i organizacyjnej transakcji.
 • Dział nieruchomości handlowo-usługowych – dział oferuje kompleksowe usługi związane z najmem, wynajmem, sprzedażą i kupnem nieruchomości handlowych i usługowych, m. in. doradztwo w zakresie wyszukiwania nieruchomości, pomoc w negocjowaniu umów najmu i sprzedaży, a także pośrednictwo w wynajmie, zakupie oraz leasingu nieruchomości.
 • Dział nieruchomości magazynowych i przemysłowych – dział oferuje zróżnicowane usługi w segmencie obiektów magazynowych i przemysłowych, które przeznaczone są pod dystrybucję i logistykę oraz szeroki wachlarz gruntów inwestycyjnych.


Zarządzanie nieruchomościami

Cały proces zarządzania nieruchomościami realizowany jest poprzez spółkę zależną Emmerson Zarządzanie Sp. z o.o. W ramach tego segmentu działalności, spółka Emmerson Zarządzanie proponuje następujące usługi:

 • aranżacja i wykańczanie mieszkań „pod klucz” zgodnie z oczekiwaniami klientów,
 • działanie w imieniu i na rzecz Wspólnot mieszkaniowych w ramach umowy o sprawowanie zarządu,
 • administrowanie mieszkaniami pod wynajem,
 • serwis sprzątający świadczący usługi porządkowe przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
 • wynajem mieszkań na krótkie terminy, dla osób  przyjeżdżających do danego miasta na weekendy, delegacje lub zjazdy.


Wyceny nieruchomości

Usługi świadczone są przez spółkę Emmerson Evaluation Sp. z o.o. Oferta firmy skierowana jest do klientów instytucjonalnych, w tym instytucji finansowych, publicznych i samorządowych, deweloperów oraz innych podmiotów działających na rynku nieruchomości w całym kraju. Podstawowymi usługami świadczonymi w ramach tego segmentu działalności są:

 • sporządzanie wycen nieruchomości w języku polskim, zgodnie ze standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz ze standardami międzynarodowymi TEGoVA,
 • sporządzanie analiz opłacalności inwestycji oraz analiz rynku nieruchomości w oparciu o stały monitoring transakcji, ofert i wydarzeń związanych z rynkiem nieruchomości,
 • wystawianie świadectw charakterystyki energetycznej, popularnie zwanych certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym.


Badania i analizy rynku nieruchomości

Oferta obejmuje analizy i raporty sporządzane przez Dział Badań i Analiz Spółki Emmerson Realty S.A.:

 • kwartalne raporty i bazy danych dotyczące deweloperskiego rynku mieszkaniowego w największych miastach Polski,
 • bezpłatny, dwujęzyczny Newsletter „Real Estate News”, który zawiera najświeższe informacje oraz dane statystyczne dotyczące polskiego rynku nieruchomości,
 • mapy średnich cen transakcyjnych, które stanowią wizualizację rzeczywistych transakcji zawartych na wtórnych rynkach mieszkaniowych największych polskich miast, a dane pochodzą z aktów notarialnych gromadzonych w wydziałach geodezji urzędów miast,
 • bezpłatne raporty z badania polskiego rynku nieruchomości największych miast Polski – zmiany cen i stawek czynszu nieruchomości, analiza tendencji rynkowych oraz prognozowanie kierunków zmian.


Doradztwo kredytowe

Usługi są świadczone przez spółkę Emmerson Finanse S.A.., która oferuje:

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej,
 • wybór najdogodniejszego dla Klienta systemu rat oraz waluty,
 • świadome zaplanowanie okresu kredytu,
 • skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • negocjacje indywidualnych warunków kredytowych w bankach
 • kontrolę nad całym procesem kredytowania.


Inwestowanie w nieruchomości

Usługi świadczy Grupa Emmerson S.A. poprzez:

 • monitoring i analiza koniunktury we wszystkich segmentach rynku nieruchomości
 • wyszukiwanie nieruchomości z potencjalnie największą stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału, przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym
 • nabywanie  najbardziej atrakcyjnych nieruchomości na rachunek własny ze środków pozyskanych od inwestorów
 • sprzedaż nieruchomości z zyskiem w optymalnej sytuacji rynkowej
 • inwestowanie w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie
Top