Nagrody i wyróżnienia

Emmerson S.A. po raz drugi z rzędu zakwalifikował się do II etapu konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej – ZŁOTA STRONA EMITENTA VI, organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

W kategorii spółek na NewConnect Emmerson S.A. znalazł się wśród 10 najlepszych spośród ponad 430 spółek notowanych na tym rynku. W I etapie oceniano nie tylko zawartość serwisu relacji inwestorskich, ale również szybkość i merytoryczną wartość odpowiedzi na mailowe zapytania inwestorów.

Pismo gratulacyjne (zobacz)

Emmerson S.A. zakwalifikował się do II etapu konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej – ZŁOTA STRONA EMITENTA V, organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

W I etapie konkursu oceniono strony internetowe 749 polskich oraz zagranicznych spółek giełdowych, których akcje były notowane w dniu 2 listopada 2011 roku na GPW.

Do II etapu Konkursu zakwalifikowano 54 spółek giełdowych najwyżej punktowanych w I etapie Konkursu, które wykazały się najwyższym poziomem zawartości merytorycznej witryn internetowych.

W kategorii spółek na NewConnect Emmerson znalazł się wśród 10 najlepszych spośród ponad 350 spółek notowanych na tym rynku. W I etapie oceniano nie tylko zawartość serwisu relacji inwestorskich, ale również szybkość i merytoryczną wartość odpowiedzi na mailowe zapytania inwestorów.

Zobacz pismo gratulacyjne (pobierz)

3 października 2009 r. Emmerson S.A. został wyróżniony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Pana Sławomira Skrzypka. Nasza firma otrzymała dyplom w dowód uznania za współpracę i wkład w działalność badawczą Narodowego Banku Polskiego.

W 2006 roku Emmerson S.A. został zaproszony do udziału w programie badania rynku nieruchomości, które skoncentrowano na strukturze i dynamice zmian cen w największych miastach Polski. Prowadzone przez NBP badania są związane z podstawową i statutową odpowiedzialnością banku centralnego za procesy inflacyjne w gospodarce. Sektor nieruchomości w Polsce odgrywa coraz większą rolę jako czynnik koniunktury gospodarczej.

Dla NBP ważny jest powtarzalny dostęp do aktualnej, rzetelnej i porównywalnej informacji, zaś najlepszym ich źródłem są doświadczone, długo funkcjonujące na rynku nieruchomości podmioty, takie jak Emmerson S.A.

Na podstawie uzyskanych danych Narodowy Bank Polski wydaje kwartalne raporty o rynku nieruchomości, dostępne również dla uczestników programu badawczego.

Potwierdzeniem osiągniętej przez Emmerson pozycji lidera na rynku nieruchomości jest zajęcie trzy razy z rzędu 1. miejsca w popularnym rankingu pośredników w obrocie nieruchomościami w roku 2006,  2007 i 2008 r., prowadzonym przez branżowy miesięcznik „C.H.BECK NIERUCHOMOŚCI”.

Ranking Pośredników w Obrocie Nieruchomościami “C.H.Beck Nieruchomości”

2008 r.
1. Emmerson Sp. z o.o.
2. Metrohouse S.A.
3. Maxon Nieruchomości Sp. z o.o.

2007 r.
1. Emmerson Sp. z o.o.
2. Maxon Nieruchomości Sp. z o.o.
3. Akces Nieruchomości Sp. cywilna

2006 r.
1. Emmerson Sp. z o.o.
2. Polanowscy Nieruchomości Sp. z o.o.
3. Korporacja “Mediator” Sp. z o.o.

Emmerson Evaluation Sp. z o.o. zajęła 1. miejsce w 2009 roku w rankingu rzeczoznawców majątkowych, prowadzonym przez prestiżowy miesięcznik “C.H.Beck Nieruchomości”.  Głównym kryterium w rankingu była liczba rzeczoznawców z uprawnieniami zawodowymi.

Emmerson Evaluation Sp. z o.o. znalazła się na czele 30 firm z całej Polski. Spółka specjalizuje się w wycenach nieruchomości dla  klientów instytucjonalnych (banków, funduszy inwestycyjnych, instytucji publicznych i samorządowych, developerów oraz innych podmiotów działających na rynku nieruchomości), jak i osób prywatnych.

Emmerson należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz regionalnych stowarzyszeń w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście, które zrzeszone są w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Firma uczestniczy w internetowym systemie wielokrotnego oferowania MLS (Multiple Listing Service), zajmując czołowe  miejsce pod względem liczby zgłaszanych ofert nieruchomości.

Top