Strategia rozwoju

Podstawowa strategia działania firmy opiera się na dywersyfikacji oferty. Ta strategia jest realizowana konskewentnie od kilku lat i opiera się na założeniu komplementarności poszczególnych segmentów rynku. Jedynym sposobem rozwoju w warunkach dekoniunktury jest rozbudowa grupy Emmerson Realty S.A. o spółki zależne, które wypracowują własne standardy działania i są samowystarczalne oraz biura franczyzowe specjalizujące się w pośrednictwie  nieruchomości z rynku wtórnego.

W ramach dywersyfikacji usług grupa Emmerson oferuje kompleksową ofertę. Siłą grupy Emmerson jest jej wszechstronność. Tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie znaczącej pozycji na rynku. Słaba sprzedaż w danym segmencie rynku stanowi sygnał do zmniejszenia kosztów funkcjonowania obsługującego go działu, lecz nie może oznaczać całkowitego wycofania się z danego segmentu rynku. W takich przypadkach zadania danego działu przejmują częściowo, w ograniczonym skalą rynku zakresie inne struktury.

Siłą grupy Emmerson jest nie tylko jej rozbudowana oferta i poziom usług, wieloletnie doświadczenie na rynku, profesjonalny zespół, ale także mocny wizerunek i znaczące miejsce na rynku marketingu i reklamy, zdobyte dzięki promocji własnych przedsięwzięć oraz obsłudze klientów instytucjonalnych. Ten kapitał procentuje w warunkach dekoniunktury, np. poprzez liczne kontakty biznesowe (stała współpraca, rabaty), rekomendacje klientów, intensywne działania w sferze public relations. Przez większość znaczących firm na rynku Emmerson jest postrzegany jako główny konkurent, którego działania są uważnie analizowane. Dlatego niezmiernie istotne jest utrzymanie dotychczasowego pakietu usług.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, można oczekiwać, że podstawowe przychody nadal będą generowane przez następujące działy: rynek wtórny i pierwotny mieszkaniowy, rynek nieruchomości komercyjnych, rynek wynajmu mieszkań oraz zarządzanie nieruchomościami. Coraz bardziej obiecującymi segmentami rynku są jednak wyceny nieruchomości oraz analizy rynku. Rozwój terytorialny biur odbywał się będzie przede wszystkim poprzez rozbudowę systemu franczyzowego i skoncentruje się na mniejszych ośrodkach miejskim oraz w tych miastach, w których Emmerson Realty S.A. jeszcze nie działa.

Grupa Kapitałowa Emmerson Realty S.A. kontynuuje strategię przyjętą w poprzednich latach, która zakłada wielotorowy rozwój poprzez rozwój własnych zespołów sprzedażowych i biur, rozwój sieci franczyzowej oraz usług komplementarnych poprzez spółki zależne. Poszerzanie portfela usług generuje dodatkowe koszty, lecz zakłada się, że będą one zrekompensowane dzięki lepszej pozycji rynkowej całej grupy kapitałowej oraz wykorzystaniu efektu synergii.

Top