Struktura grupy

Spółki grupy kapitałowej Emmerson Realty S.A.

Nazwa podmiotuUdział % Emmerson Realty S.A.  w kapitale zakładowym podmiotuOpis działalności
Emmerson Mazowsze
Sp. z o.o.
60 %Spółka ma siedzibę w Płocku i zajmuje się działalnością na rynku nieruchomości, a w szczególności pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
Emmerson Finanse S.A.45 %Spółka powołana do działalności związanej z pośrednictwem kredytowym, w szczególności w zakresie finansowania zakupu nieruchomości.
HILLS LTS S.A.10 %Spółka zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem gospodarczym/konsultingiem.
GRUPA EMMERSON S.A.8,4 %Spółka zajmuje się inwestowaniem w atrakcyjne nieruchomości, które to inwestycje przy wzroście koniunktury na rynku nieruchomości umożliwią inwestorom osiągnięcie określonej stopy zwrotu, przy ograniczonym poziomie ryzyka inwestycyjnego.
Top