2014

Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2014 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-11-2014 12:17:09 | Kwartalny | EBI | 14/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q3_ 2014_ESA-14.11.14,


 Rozszerzenie współpracy pomiędzy Emmerson Realty S.A. i Grupą Expander Advisors EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

01-10-2014 14:50:32 | Bieżący | EBI | 13/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Emitent”, “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu istotnej umowy ze spółką wchodzącą w skład Grupy Expander Advisors, znacznie rozszerzającej dotychczasową współpracę z Expander Advisors Sp. z o.o.

Raportem EBI nr 5/2014 z dnia 9 maja 2014 r. Emitent informował o podpisaniu z Expanderem Advisors Sp. z o.o. umowy dotyczącej uruchomienia programu pilotażowego, na mocy której Expander Advisors Sp. z o.o. wprowadził usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w trzech swoich oddziałach w Warszawie.

W związku z nawiązaną współpracą Expander Advisors Sp. z o.o. stała się oficjalnym partnerem Emitenta w zakresie doradztwa finansowego. Z kolei Emmerson Realty S.A. zapewnia know-how umożliwiające zorganizowanie sieci doradców i pośredników w obrocie nieruchomościami dla Grupy Expander Advisors. Tym samym w wybranych oddziałach Expander Advisors Sp. z o.o. oferowane są zintegrowane usługi w zakresie doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz doradztwa finansowego. Wcześniej były one dostępne oddzielnie u obu partnerów. Dzięki temu rozwiązaniu, klienci firmy Expander, poszukujący nieruchomości mogą korzystać z bogatej bazy danych Emitenta oraz produktów finansowych dostępnych w ofercie firmy Expander.

W wyniku nowej umowy, podpisanej we wrześniu 2014 r., Grupa Expander Advisors rozszerzy do 10 sieć biur oferujących zintegrowane usługi własne i Emitenta w Warszawie i w 6 kolejnych miastach: Poznaniu (2 biura), Krakowie, Wrocławiu, Gdañsku, Szczecinie i Katowicach. Strony umowy, zakładają, że organizacja powyższej sieci biur potrwa do koñca maja 2015 r.

W następnej kolejności mają być organizowane zintegrowane biura sprzedaży w innych miastach Polski, w których Expander Advisors Sp. z o.o. ma również swoje oddziały. Przy ewentualnym rozszerzeniu współpracy, oferta ta dostępna będzie w ponad 90 oddziałach doradcy w całej Polsce.

Pomimo braku możliwości określenia lub oszacowania wartości zawartej umowy, Zarząd Emitenta uznał powyższą umowę za znaczącą, ze względu na jej potencjalny pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz perspektywy rozwoju Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu


 Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2014 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-08-2014 17:03:20 | Kwartalny | EBI | 12/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q2_ 2014_ESA-14.08.14


 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

30-06-2014 16:36:57 | Bieżący | EBI | 11/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ESA-ZWZ-30.06.14-treść uchwał


 Raport roczny skonsolidowany za rok 2013 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

04-06-2014 22:29:39 | Roczny | EBI | 10/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2013.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2013-ESA-raport roczny-skonsolidowany

grupa emr spr.fin.2013_201406042042

OPINIA GRUPA EM REALTY 2013


 Raport roczny jednostkowy za rok 2013 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

04-06-2014 22:26:51 | Roczny | EBI | 9/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2013.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2013-ESA-raport roczny-jednostkowy

emr spr.fin.2013_201406041524

ESA-opinia biegłego


 Korekta raportu bieżącego nr 7/2014 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

04-06-2014 17:58:16 | Bieżący | EBI | 8/2014

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje, że w treści raportu bieżącego nr 7/2014 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podana została omyłkowo błędna data zwołania niniejszego ZWZ.

Zamiast

“30 czerwca 2013 r. o godzinie 11.30”

powinno być

“30 czerwca 2014 r. o godzinie 11.30”

Pozostała treść raportu oraz załączników nie uległa zmianie.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu


 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzieñ 30 czerwca 2014 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

04-06-2014 17:44:30 | Bieżący | EBI | 7/2014

Zarząd spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie

się dnia 30 czerwca 2013 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Spółki.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie ZWZ EMmersonRealty za 2013.pdf

Wzory uchwał ZWZ.EmRealty.30.06.2014.pdf

Formularz pełnomocnictwaEmRealty.pdf

ESA – liczba akcji i liczba głosów na WZ -4.06.14.pdf


 Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2014 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-05-2014 17:22:15 | Kwartalny | EBI | 6/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q1_ 2014_ESA-14.05.14


 Emmerson Realty S.A. podpisał istotną umowę z Expander Advisors Sp. z o.o. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

09-05-2014 11:55:37 | Bieżący | EBI | 5/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Emitent”, “Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu istotnej umowy ze spółką Expander Advisors Sp. z o.o. – jedną z największych w Polsce firm zajmujących się doradztwem finansowym.

Na mocy umowy Expander Advisors Sp. z o.o. (“Expander”) będzie oficjalnym partnerem Emitenta w zakresie doradztwa finansowego. Z kolei Emmerson Realty S.A. zapewni know-how umożliwiające zorganizowanie sieci doradców i pośredników w obrocie nieruchomościami w wybranych biurach Expandera. Tym samym w wybranych biurach firmy Expander oraz Emitenta oferowane będą zintegrowane usługi w zakresie doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz doradztwa finansowego. Wcześniej były one dostępne oddzielnie u obu partnerów. Dzięki temu rozwiązaniu, klienci firmy Expander, poszukujący nieruchomości będą mogli skorzystać z bogatej bazy danych Emitenta, zaś klienci Emmerson Realty S.A. zyskają profesjonalne doradztwo kredytowe.

W pierwszej kolejności, w ramach programu pilotażowego Expander wprowadzi usługi w trzech biurach w Warszawie. Przy ewentualnym rozszerzeniu współpracy, oferta ta dostępna będzie w ponad 90 oddziałach doradcy w całej Polsce.

Zarówno skala działania Spółki i Expandera, jako czołowych graczy w swoich branżach, jak i przyjęte zasady współpracy, oparte o rozliczenia prowizyjne, dają obu stronom szanse znaczącego zwiększenia przychodów, przy zachowaniu wysokiej rentowności i niskiego ryzyka związanego z taką współpracą. Pomimo braku możliwości określenia lub oszacowania wartości zawartej umowy, Zarząd Emitenta uznał powyższą umowę za znaczącą, ze względu na jej potencjalny pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz perspektywy rozwoju Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu


 Zmiany w składzie Zarządu Spółki EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

30-04-2014 15:37:49 | Bieżący | EBI | 4/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”), na mocy uchwał nr 1 i 2 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej Emitenta, informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu Spółki:

– z dniem 1 maja 2014 r. Pan Nigel Wade zostaje odwołany ze stanowiska Członka Zarządu Spółki, w związku ze zmianami w strukturze grupy kapitałowej Emmerson Realty S.A.;

– od dnia 1 maja 2014 r. Pani Paulina Benda zostaje powołana na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują panu Nigelowi Wade’owi za Jego zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Zarządu Emitenta. Życiorys zawodowy nowego Członka Zarządu – Pani Pauliny Bendy Emitent przedstawia w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

54198-p.benda-zyciorys


 Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-02-2014 15:55:55 | Kwartalny | EBI | 3/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q4_ 2013_ESA-14.02.14


 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

21-01-2014 13:36:19 | Bieżący | EBI | 2/2014

Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”) informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

– w dniu 17 stycznia 2014 r., pan Aleksander Skirmuntt złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzieñ 20 stycznia 2014 r.;

– na podstawie oświadczenia akcjonariusza Emitenta – Emmerson Limited z dnia 20 stycznia 2014 r., w związku z brzmieniem par. 13 ust.4a pkt a) Statutu Spółki, pan Mirosław Adamczyk został mianowany Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 20 stycznia 2014 r.;

– na podstawie oświadczenia akcjonariusza Emitenta – Emmerson Limited z dnia 20 stycznia 2014 r., w związku z brzmieniem par. 13 ust.4a pkt a) Statutu Spółki, pan Tadeusz Popławski został mianowany Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 20 stycznia 2014 r.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują panu Aleksandrowi Skirmunttowi za Jego zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. ¯yciorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej – pana Mirosława Adamczyka i pana Tadeusza Popławskiego Emitent przedstawia w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ESA-życiorysy nowych członków RN-21.01.14


 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

17-01-2014 10:59:56 | Bieżący | EBI | 1/2014

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2014 będą publikowane w następujących terminach:

– raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. – 14 lutego 2014 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2014 r. – 14 maja 2014 r.

– raport roczny za 2013 r. – 4 czerwca 2014 r.

– raport kwartalny za II kwartał 2014 r. – 14 sierpnia 2014 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Top