2015

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2015 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

12-11-2015 16:51:27 | Kwartalny | EBI | 15/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q3_ 2015_ESA-12.11.15


 Rezygnacja Członka Zarządu EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

28-10-2015 15:23:21 | Bieżący | EBI | 14/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym Pani Paulina Benda złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki z koñcem dnia 31 października 2015 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Paulinie Bendzie za Jej zaangażowanie i pracę, którą wniosła w okresie sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Informacja o wdrożeniu projektu dofinansowanego ze środków unijnych EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

26-10-2015 13:43:09 | Bieżący | EBI | 13/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) informuje, iż z dniem 30 października 2015 r. Spółka zakończy wdrażanie projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, z Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Całkowita wartość projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie wynosi ok. 641.500 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 449.050,00 zł (numer wniosku:WND- POIG.08.02.00-14-308/14). Projekt Emmerson Realty S.A. znalazł się na liście wniosków zatwierdzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do dofinansowania w wyżej wymienionej kwocie, w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG – I konkurs w 2014 r. Tytuł projektu: wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego współpracę w branży nieruchomości.

Projekt ma na celu usprawnienie współpracy pomiędzy Spółką i jej partnerami biznesowymi. Realizowane przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzeby rynku nieruchomości i umożliwi wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

15-10-2015 12:49:32 | Bieżący | EBI | 12/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 14 października 1015 r. Pan Karol Sawicki złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z końcem dnia 31 października 2015 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Karolowi Sawickiemu za Jego zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Nowy logotyp w grupie kapitałowej Emmerson Realty S.A. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-09-2015 11:46:33 | Bieżący | EBI | 11/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w ramach podejmowanych działań, zmierzających do ujednolicenia wizerunku oraz polityki informacyjnej w grupie kapitałowej Emitenta, wprowadza nowy, dwuelementowy logotyp, ze wspólnym symbolem graficznym oraz nazwą, uwzględniającą w dolnej części specyfikę działalności prowadzonej przez poszczególne spółki.

W lutym br. Spółka informowała o uruchomieniu nowej strony internetowej, z nowoczesną wyszukiwarką i mapą nieruchomości będących w naszej ofercie oraz możliwością wygodnego porównania cen ofertowych i transakcyjnych nieruchomości w danej okolicy. Wszystkich zainteresowanych działalnością Spółki zapraszamy do odwiedzenia strony www.emmerson.pl.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2015 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

13-08-2015 15:37:32 | Kwartalny | EBI | 10/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q2_ 2015_ESA-13.08.15


 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

30-06-2015 17:20:36 | Bieżący | EBI | 9/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ESA-treść uchwał na ZWZ-30.06.15


 Raport roczny skonsolidowany za rok 2014 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

01-06-2015 22:38:23 | Roczny | EBI | 8/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2014.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2014-ESA-raport roczny-skonsolidowany

Sprawozdanie finans. 2014 – Grupa kapitałowa E.Realty

Opinia skonsolidowana Realty


 Raport roczny jednostkowy za rok 2014 EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

01-06-2015 22:34:21 | Roczny | EBI | 7/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2014.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

2014-ESA-raport roczny-jednostkowy

emr spr.jedn. 2014_201506012015

Opinia jednostkowa Realty


 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzieñ 30 czerwca 2015 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

28-05-2015 16:20:14 | Bieżący | EBI | 6/2015

Zarząd spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie ZWZ ER za 2014

Projekty uchwał ZWZ.ER.30.06.2015

Formularz pełnomocnictwaEmRealty za 2015

ESA – liczba akcji i liczba głosów na ZWZ -30.06.15


 Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2015 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

14-05-2015 15:38:50 | Kwartalny | EBI | 5/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q1_ 2015_ESA-14.05.15-b


 Uruchomienie nowej strony internetowej spółki Emmerson Realty S.A. EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

24-02-2015 11:53:28 | Bieżący | EBI | 4/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż efektem podjętych w ostatnim czasie przez Spółkę działań, mających na celu wzmocnienie sprzedaży, wizerunku oraz polityki informacyjnej Emitenta jest uruchomienie nowej strony internetowej, z nowoczesną wyszukiwarką i mapą nieruchomości będących w naszej ofercie oraz możliwością wygodnego porównania cen ofertowych i transakcyjnych nieruchomości w danej okolicy.

Nowa strona zachowała wszystkie walory informacyjne strony dotychczasowej, m.in. prezentację oferty Spółki i jej grupy kapitałowej oraz obsługę relacji inwestorskich.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Spółki zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Spółki znajdującej się w dalszym ciągu pod adresem www.emmerson.pl.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2014 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

12-02-2015 17:21:47 | Kwartalny | EBI | 3/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

    Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q4_ 2014_ESA-12.02.15


 Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorczych Spółki EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

30-01-2015 17:16:41 | Bieżący | EBI | 2/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w związku ze zmianami w strukturze grupy kapitałowej Emitenta dokonane zostały następujące zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorczych Spółki:

– w dniu 29 stycznia 2015 r. pan Marek Krajewski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 30 stycznia 2015 r.

– na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 stycznia 2015 r. pan Rafał Ignaszewski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta od dnia 1 lutego 2015 r., pozostając jednocześnie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Spółki;

– na mocy uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 stycznia 2015 r. pan Marek Krajewski został powołany na Prezesa Zarządu Emitenta od dnia 1 lutego 2015 r.,

– na podstawie oświadczenia akcjonariusza Emitenta – Emmerson Limited z dnia 29 stycznia 2015 r., w związku z brzmieniem par. 13 ust.4a pkt a) Statutu Spółki pan Karol Sawicki został powołany na Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 30 stycznia 2015 r.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Emitenta składają podziękowania panu Markowi Krajewskiemu oraz panu Rafałowi Ignaszewskiemu za ich zaangażowanie i pracę, które wnieśli w okresie sprawowania swoich dotychczasowych funkcji w organach Emitenta. Życiorysy zawodowe pana Karola Sawickiego – nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz pana Marka Krajewskiego – nowego Prezesa Zarządu Emitent przedstawia w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu


 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku EMMERSON REALTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLEMRSN00012)

19-01-2015 14:05:26 | Bieżący | EBI | 1/2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2015 będą publikowane w następujących terminach:

– raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 12 lutego 2015 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 14 maja 2015 r.

– jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 r. – 1 czerwca 2015 r.

– raport kwartalny za II kwartał 2015 r. – 13 sierpnia 2015 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 12 listopada 2015 r.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka będzie przekazywać w skonsolidowanych raportach kwartalnych wskazane w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

    Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

Top