2018

EBI 15/2018 raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2018 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna

14-11-2018 18:25:01 | Kwartalny | EBI | 15/2018

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2018 r. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

Raport skonsolidowany za 3 kwartał 2018.pdf


EBI 14/2018 raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2018 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna

14-08-2018 16:32:58 | Kwartalny | EBI | 14/2018

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2018 r. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

Raport skonsolidowany za 2 kwartał 2018.pdf


EBI 13/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

29-06-2018 15:18:37 | Bieżący | EBI | 13/2018Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:


EBI 12/2018 Powołanie osoby zarządzającej Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

29-06-2018 13:45:15 | Bieżący | EBI | 12/2018Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. pan Krzysztof Czwartkiewicz został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 1 lipca 2018 r. Aktualny życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Czwartkiewicza, obejmujący również informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:


EBI 11/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zghromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

29-05-2018 13:54:54 | Bieżący | EBI | 11/2018Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. 
Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i proponowaną treść postanowień Statutu Spółki: 
Aktualna treść § 19 ust. 2 statutu:
2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:
– dwóch członków Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie,
– jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.? 
Proponowana treść § 19 ust. 2 Statutu Spółki (po zmianie):
2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:
a) Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub
b) dwóch członków Zarządu łącznie lub
c) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:


EBI 10/2018 Korekta raportu okresowego nr 8/2018 Emmerson Realty Spółka Akcyjna

28-05-2018 12:03:11 | Roczny | EBI | 10/2018

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w raporcie okresowym nr 8/2018 z dnia 25 maja 2018 roku omyłkowo nie dołączono pliku ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 2017. 
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełny raport roczny za 2017 rok, uwzględniający brakujący dokument oraz oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

Raport roczny skonsolidowany 2017

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2017

Opinia biegłego – sprawozdanie skonsolidowane 2017


EBI 09/2018 Raport roczny jednostkowy za rok 2017 Emmerson  25-05-2018 16:35:20 | Roczny | EBI | 9/2018

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2017. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

Raport roczny, jednostkowy 2017

Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2017

 Opinia biegłęgo – sprawozdanie jednostkowe 2017


EBI 08/2018 Raport roczny skonsolidowany za rok 2017 Emmerson Realty Spółka Akcyjna

25-05-2018 16:32:38 | Roczny | EBI | 8/2018Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2017. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

Raport roczny skonsolidowany 2017Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2017Opinia biegłego – sprawozdanie skonsolidowane 2017


Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2018 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

15-05-2018 16:30:54 | Kwartalny | EBI | 6/2018

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2018 r. 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Q1_2018_EMM


Zmiany we władzach Spółki Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

26-04-2018 16:34:36 | Bieżący | EBI | 5/2018

Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej “Spółka”, “Emitent”) informuje o następujących zmianach we władzach Spółki: 

– pan Jarosław Skoczeń złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2018 r.; 

– pan Tadeusz Popławski złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 kwietnia 2018 r.; 

– na podstawie decyzji akcjonariusza Emitenta – Emmerson Limited, w związku z brzmieniem par. 13 ust. 4a pkt a) Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej z dniem 26 kwietnia 2018 roku został powołany pan Piotr Jakubowski; 

– na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 kwietnia 2018 r. pan Tadeusz Popławski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 1 maja 2018 roku. 

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują panu Jarosławowi Skoczeniowi i Tadeuszowi Popławskiemu za Ich zaangażowanie i pracę, które wnieśli w okresie sprawowania swoich funkcji. 

Aktualne życiorysy zawodowy panów Piotra Jakubowskiego oraz Tadeusza Popławskiego, obejmujące również informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka przekazuje w załączeniu. 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

EMM-biogramy-26.04.18


Podpisanie umowy z biegłym rewidentem Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

25-04-2018 15:16:26 | Bieżący | EBI | 4/2018

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o podpisaniu umowy z firmą Audyt Wycena Doradztwo Rafał Sosnkowski, z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną prze Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 3698. Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

14-02-2018 16:14:48 | Kwartalny | EBI | 3/2018

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2017 r. 
Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki: 

Q4-2017-EMM


Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

17-01-2018 14:02:58 | Bieżący | EBI | 2/2018

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2018 będą publikowane w następujących terminach: 
– raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 r. 
– raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r. 
– jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 30 maja 2018 r. 
– raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 r. 
– raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r. 

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego. 
Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka będzie przekazywać w skonsolidowanych raportach kwartalnych wskazane w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. 
Podstawa prawna: 
§ 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Powołanie osoby zarządzającej Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

16-01-2018 16:11:05 | Bieżący | EBI | 1/2018

Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej “Emitent”, “Spółka”) informuje, iż na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 stycznia 2018 r. pan Jarosław Skoczeń z dniem 16 stycznia 2018 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

Aktualny życiorys zawodowy Pana Jarosława Skoczenia, obejmujący również informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

 Jarosław Skoczeń – Życiorys Członka Zarządu-16.01.18

Top