2019

Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

14-11-2019 15:41:47 | Kwartalny | EBI | 12/2019 Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Raport skonsolidowany za III kwartał 2019.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Rezygnacja osoby zarządzającej Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

01-10-2019 15:03:11 | Bieżący | EBI | 11/2019 Zarząd Emmerson Realty S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż otrzymał rezygnację pana Krzysztofa Czwartkiewicza z funkcji CzłonkaZarządu Spółki wraz z dniem 30 września 2019 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują panu Krzysztofowi Czwartkiewiczowi za Jego zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Zarządu. Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

14-08-2019 16:24:38 | Kwartalny | EBI | 10/2019 Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2019 r.  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Raport skonsolidowany za II kwartał 2019.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. Emmerson Realty Spółka Akcyjna 

28-06-2019 15:30:57 | Bieżący | EBI | 9/2019

Zarząd Spółki Emmerson Realty (“Spółka”), z siedzibą w Warszawie informuje, że w raporcie EBI nr 7/2019 z dnia 31 maja 2019 roku omyłkowo nie podano podstawy prawnej raportu. W związku z powyższym Spółka publikuje poniżej pełną treść raportu, wraz z załącznikami. 

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. 

Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. 

Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z planowanym rozszerzeniem działalności Spółki Zarząd podaje proponowaną treść punktów numer 49 i 50 dodawanych do § 5 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu działalności Spółki. 

Proponowana treść punktów numer 49 i 50 dodawanych po punkcie 48 § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 

„49. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)

50. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z).”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:


 Korekta raportu nr 7/2019 Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

31-05-2019 16:20:49 | Bieżący | EBI | 8/2019

Zarząd Spółki Emmerson Realty (“Spółka”), z siedzibą w Warszawie informuje, że w raporcie EBI nr 7/2019 z dnia 31 maja 2019 roku omyłkowo nie podano podstawy prawnej raportu. W związku z powyższym Spółka publikuje poniżej pełną treść raportu, wraz z załącznikami. 

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. 

Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. 

Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z planowanym rozszerzeniem działalności Spółki Zarząd podaje proponowaną treść punktów numer 49 i 50 dodawanych do § 5 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu działalności Spółki. 

Proponowana treść punktów numer 49 i 50 dodawanych po punkcie 48 § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 

„49. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)

50. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z).”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

31-05-2019 15:03:34 | Bieżący | EBI | 7/2019

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 (“Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami. 

Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. 

Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z planowanym rozszerzeniem działalności Spółki Zarząd podaje proponowaną treść punktów numer 49 i 50 dodawanych do § 5 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu działalności Spółki. 

Proponowana treść punktów numer 49 i 50 dodawanych po punkcie 48 § 5 ust. 1 Statutu Spółki: 

„49. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)

50. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z).”

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załączniki:


Raport roczny jednostkowy za rok 2018 Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

31-05-2019 14:57:31 | Roczny | EBI | 6/2019

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2018.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

EMM-raport roczny jednostkowy 2018.pdf

Sprawozdanie Finansowe 2018-EMR.BES.pdf

Sprawozdanie z badania Emmerson Realty 2018.pdf


Raport roczny skonsolidowany za rok 2018 Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

31-05-2019 14:54:22 | Roczny | EBI | 5/2019

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2018. 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

EMM-raport roczny skonsolidowany 2018.pdf

Sprawozdanie Skonsolidowane 2018-Grupa EMR.BES.pdf

Sprawozdanie z badania Grupa kapitałowa Emmerson Realty 2018.pdf


EBI 04/2019 Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2019 roku

15-05-2019 16:33:08 | Kwartalny | EBI | 4/2019

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2019 r. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

Raport skonsolidowany za I kwartał 2019.pdf


EBI 03/2019 Podpisanie umowy z firmą audytorską Emmerson Realty Spółka Akcyjna

09-05-2019 16:16:27 | Bieżący | EBI | 3/2019

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o podpisaniu umowy z firmą Audyt Wycena Doradztwo Rafał Sosnkowski, z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 3698. Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu


 EBI 02/2019 Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna

14-02-2019 16:39:56 | Kwartalny | EBI | 2/2019

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2018 r. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

Raport skonsolidowany za 4 kwartał 2018.pdf


EBI 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna

23-01-2019 11:46:18 | Bieżący | EBI | 1/2019

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2019 będą publikowane w następujących terminach: 

– raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.

– raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.

– jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 r.

– raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r. 

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka będzie przekazywać w skonsolidowanych raportach kwartalnych wskazane w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jednostkowe informacje dotyczące Emitenta. 

Podstawa prawna:

 § 6 ust. 14.1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Top