2012

EBI | 13/2013:  Raport roczny skonsolidowany za rok 2012

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2012.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

2012-ESA-raport roczny-skonsolidowany

ESA-Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2012

ESA-opinia i raport biegłego rewidenta – konsolidacja 2012

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI | 12/2013: Raport roczny jednostkowy za rok 2012

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2012.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

2012-ESA-raport roczny-jednostkowy

ESA-Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2012

ESA-opinia i raport biegłego rewidenta-jednostkowe 2012

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI | 3/2013: Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

Q4_ 2012_ESA_14.02.13_skonsolidowany

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI | 26/2012: Raport okresowy za III kwartał 2012 roku

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

Q3_ 2012_ESA_14.11.12

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI | 24/2012: Raport okresowy za II kwartał 2012 roku

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

Q2_ 2012_ESA_14 08 12

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI | 13/2012: Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

Q1_ 2012_ESA-15 05 2012

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Top