2013

EBI 10/2014: Raport roczny skonsolidowany za rok 2013

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2013.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

2013-ESA-raport roczny-skonsolidowany.pdf

grupa emr spr.fin.2013_201406042042.pdf

OPINIA GRUPA EM REALTY 2013.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

EBI 9/2014: Raport roczny jednostkowy za rok 2013

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2013.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

2013-ESA-raport roczny-jednostkowy.pdf

emr spr.fin.2013_201406041524.pdf

ESA-opinia biegłego.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

EBI 3/2014: Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2013.

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na…

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2013 r. 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 Załączniki:

Q4_ 2013_ESA-14.02.14.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

EBI | 22/2013: Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2013.

Zarząd EMMERSON REALTY S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

Q3_ 2013_ESA-14.11.13

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

EBI | 20/2013: Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2013 roku

Zarząd EMMERSON S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

“Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

Q2_ 2013_ESA-14.08.13

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Ignaszewski – Prezes Zarządu

EBI | 5/2013: Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2013 roku

Zarząd Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

“Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na

rynku NewConnect”.

Załączniki:

Q1_ 2013_ESA_15.05.13

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Top