2015

EBI 13/2016: Raport roczny skonsolidowany za rok 2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2015.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

ESA-raport roczny skonsolidowany 2015.pdf

opinia i raport Emmerson Realty BSSF 2016.pdf

ESA-spraw.fin.skonsolidowane 2015.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 12/2016: Raport roczny jednostkowy za rok 2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2015. 

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

ESA-raport roczny jednostkowy 2015.pdf

REALTY Sprawozdanie finansowe za 2015.pdf

opinia i raport Emmerson Realty BJSF 2015.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 5/2016: Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2015 r. 

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:


Q4_2015_ESA-12.02.16.pdf Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 15/2015: Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2015

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2015 r. 

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:


Q3_2015_ESA-12.11.15.pdf Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 10/2015: Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2015 r

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2015 r. 

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:


Q2_ 2015_ESA-13.08.15.pdfOsoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 5/2015: Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2015 rok

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2015 r. 


Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:Q1_ 2015_ESA-14.05.15-b.pdf


Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Top