2016

EBI 6/2017: Raport roczny skonsolidowany za rok 2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2016.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

EMM-raport roczny skonsolidowany 2016-31.05.17.pdf

emr grupa spr fin 2016.pdf

opinia i raport z badania Emmerson Realty 2016_- skonsolidowane.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 5/2017: Raport roczny jednostkowy za rok 2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2016. 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

EMM-raport roczny jednostkowy 2016-31.05.17.pdf

emrealty spr.fin.jedn.2016.pdf

Opinia i Raport z badania Emmerson Realty jednostkowe_2016.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 2/2017: Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2016 r. 

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:


Q4_2016_ESA.pdf Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 18/2016: Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2016

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2016 r. 

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:


Q3_2016_ESA.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 17/2016: Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2016 r

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2016 r. 

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:


Q2_ 2016.pdfOsoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 6/2016: Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2016 rok

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2016 r. 

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:


Q1_ 2016_ESA-b.pdf Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Top