2017

EBI 03/2018: Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2017. 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 12/2017: Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2017. 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 7/2017: Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2017. 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

 Marek Krajewski – Prezes Zarządu

EBI 4/2017: Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2017

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2017 r. 


Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Top