2018 

Raport roczny jednostkowy za rok 2018 Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

31-05-2019 14:57:31 | Roczny | EBI | 6/2019

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2018.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

Raport roczny skonsolidowany za rok 2018 Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

31-05-2019 14:54:22 | Roczny | EBI | 5/2019

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2018. 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 02/2019 raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2018 r. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 15/2018 raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2018 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2018 r. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 14/2018 raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2018 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2018 r. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 10/2018 Korekta raportu okresowego nr 8/2018 Emmerson Realty Spółka Akcyjna

Zarząd Emmerson Realty S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w raporcie okresowym nr 8/2018 z dnia 25 maja 2018 roku omyłkowo nie dołączono pliku ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 2017. 
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełny raport roczny za 2017 rok, uwzględniający brakujący dokument oraz oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 09/2018 Raport roczny jednostkowy za rok 2017 Emmerson 

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny jednostkowy za rok 2017. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 08/2018 Raport roczny skonsolidowany za rok 2017 Emmerson Realty Spółka AkcyjnaZarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny skonsolidowany za rok 2017. 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

EBI 06/2018: Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2018

Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2018. 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Top