2019

Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

14-11-2019 15:41:47 | Kwartalny | EBI | 12/2019 Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Raport skonsolidowany za III kwartał 2019.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

14-08-2019 16:24:38 | Kwartalny | EBI | 10/2019 Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2019 r.  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Raport skonsolidowany za II kwartał 2019.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu


Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2019 roku Emmerson Realty Spółka Akcyjna (PLEMRSN00012)

15-05-2019 16:33:08 | Kwartalny | EBI | 4/2019Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Raport skonsolidowany za I kwartał 2019.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Krajewski – Prezes Zarządu

Top