Wyniki finansowe

2020

Raport skonsolidowany za I kwartał 2020.pdf

2019

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019.pdf

Raport skonsolidowany za III kwartał 2019.pdf

Raport skonsolidowany za II kwartał 2019.pdf

Raport skonsolidowany za I kwartał 2019.pdf

2018

Raport roczny, jednostkowy 2018

Raport roczny skonsolidowany 2018

Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2018

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2018

Opinia biegłęgo – sprawozdanie jednostkowe 2018

Opinia biegłego – sprawozdanie skonsolidowane 2018

2017

Raport roczny, jednostkowy 2017

Raport roczny skonsolidowany 2017

Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2017

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2017

Opinia biegłęgo – sprawozdanie jednostkowe 2017

Opinia biegłego – sprawozdanie skonsolidowane 2017

2016

Raport roczny jednostkowy 2016

Raport roczny skonsolidowany 2016

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2016

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2016

Opinia biegłego – sprawozdanie jednostkowe 2016

Opinia biegłego – sprawozdanie skonsolidowany 2016

2015

Raport roczny jednostkowy 2015

Raport roczny skonsolidowany 2015

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2015

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2015

Opinia biegłego – sprawozdanie jednostkowe 2015

Opinia biegłego – sprawozdanie skonsolidowany 2015

2014

Raport roczny jednostkowy 2014

Raport roczny skonsolidowany 2014

Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2014

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2014

Opinia biegłego – sprawozdanie jednostkowe 2014

Opinia biegłego – sprawozdanie skonsolidowane 2014

ESA wybrane dane finansowe 2014

Emmerson Realty S.A- prezentacja dla inwestorów 2014-2015 

2013

Raport roczny jednostkowy za rok 2013 

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Opinia biegłego rewidenta

Raport roczny skonsolidowany za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Opinia biegłego rewidenta

2012

ESA_prezentacja_dla_inwestorów_2012.pdf

Emmerson SA wybrane dane finansowe 2012 plik do edycji.xls

2012-ESA-raport roczny-jednostkowy.pdf

ESA-Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2012.pdf

ESA-opinia i raport biegłego rewidenta-jednostkowe 2012.pdf

2012-ESA-raport roczny-skonsolidowany.pdf

ESA-Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2012.pdf

ESA- opinia i raport biegłego rewidenta – konsolidacja 2012.pdf

Prezentacja wyników finansowych Emmerson S.A. w IV kwartale 2012 r.

2011

   Raport roczny

   Sprawozdanie finansowe

   Opinia Biegłego Rewidenta

   Raport z badania Biegłego Rewidenta

2010

   Raport roczny

   Sprawozdanie finansowe

   Opinia i raport Biegłego Rewidenta

Top