Obsługa inwestycji

Dział Nowych Inwestycji Emmerson Realty S.A. już kilkanaście lat zajmuje się  obsługą projektów deweloperskich. Dzięki doświadczeniu i innowacyjnego podejściu możemy zagwarantować inwestorom kompleksową i skuteczną pomoc w komercjalizacji  realizowanych przez Państwa inwestycji.

Dzięki stałemu monitoringowi ogólnopolskiego rynku nieruchomości możemy zaoferować Państwu doradztwo na różnych etapach procesu inwestycyjnego, od poszukiwania gruntu pod inwestycję, poprzez badania i analizy rynku, aż do organizacji biura sprzedaży i samej sprzedaży (kompleksowa obsługa transakcji), łącznie ze strategią marketingową oraz działaniami z zakresu public relations.

Komercjalizacja inwestycji
Proponujemy organizację zespołu sprzedażowego sprzedaży w Państwa biurze zlokalizowanym na terenie inwestycji. W skład zespołu wejdą doświadczeni w sprzedaży specjaliści zajmujący się pierwotnym rynkiem mieszkaniowym. Za pracę zespołu i realizację strategii sprzedaży odpowiedzialny będzie kierownik projektu.

Szczegółowy zakres działań zespołu sprzedażowego:
• współpraca z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w poszczególne etapy
  procesu inwestycyjnego;
• organizacja procesu sprzedaży, z jej podziałem na etapy i aktualizacją cenników,  
  zgodnie z aktualną sytuacją  na rynku mieszkaniowym;
•  opracowanie wewnętrznych procedur funkcjonowania zespołu;
• udzielanie informacji o inwestycji  potencjalnym klientom poprzez bezpośrednie
   kontakty w biurze sprzedaży, rozmowy telefoniczne, wiadomości mailowe itp.;
• spotkania z klientami poza terenem inwestycji, w dogodnym dla klientów czasie
   i miejscu;
• kompleksowa obsługa transakcji;
• aktywne uczestnictwo i promocja inwestycji na targach branżowych, dniach
   otwartych, konferencjach i innych imprezach;
• przygotowanie i aktualizacja wszystkich dokumentów niezbędnych  w procesie
  sprzedaży;
• raportowanie o prognozach i efektach, rozliczeniach finansowych z klientami,
  a także aktualizowana na bieżąco analiza konkurencji.

Top